Vi jobber med å få på plass siste finpuss på tidspunkt og løypetrasè. Før den tid, bør du bli med på OSI Friidrett trening!